Novus - Open Journal Systems


Karib

Karib - Nordic journal for caribbean studies (ISSN 1894-8421) is an annual publication edited by the Department of Foreign Languages at the University of Bergen, Norway, and the Department of Modern Languages at the University of Uppsala, Sweden. Karib is a peer reviewed journal which publishes articles and book reviews related to the Caribbean, within the field of literary studies in particular or of cultural studies in general.

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer

Collegium Medievale

The journal Collegium Medievale is a forum for all who are engaged in research on topics related to the Middle Ages or the Renaissance. One volume is published annually. The journal is published by the medievalist association Collegium Medievale, Society for Medieval Studies in cooperation with Novus Press, Oslo, Norway. The Association has its basis in the Faculty of Arts at the University of Oslo.

Abonnement bestilles på forlagets hjemmeside
Personlig abonnement/Personal subscription: 210,- NOK
Institusjonelt abonnement/Institutional subscription: 1050,- NOK

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer

Norsk Lingvistisk Tidsskrift

Norsk Lingvistisk Tidsskrift (NLT) er et forum for norsk språkvitenskap og bringer lingvistiske artikler og bidrag på norsk innenfor alle grener av og område i språkvitenskapen, også felt som faghistorie og lingvistikkrelatert vitenskapsteori. NLTer et fagfellevurdert tidsskrift og utgis med støtte fra Norges forskningsråd

Abonnement bestilles på forlagets hjemmeside
Personlig abonnement/Personal subscription: 225,- NOK
Institusjonelt abonnement/Institutional subscription: 1125,- NOK

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer

Maal og Minne

Maal og Minne er Bymålslagets tidsskrift. Det ble grunnlagt i 1909 av Magnus Olsen og har til formål å bringe bidrag til belysning av bl.a. norsk språk og norske språkminner av enhver art, middelalderlitteratur, norske stedsnavn og folkeminner. Bidrag til tidsskriftet blir vurdert av redaktørene og av uavhengige konsulenter (referees). Maal og Minne kommer ut med to hefter i året og trykker artikler og anmeldelser på norsk, svensk, dansk, engelsk og tysk.

Abonnement bestilles på forlagets hjemmeside
Personlig abonnement/Personal subscription: 250,- NOK
Institusjonelt abonnement/Institutional subscription: 1140,- NOK

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer

Tidsskrift for kulturforskning

Tidsskrift for kulturforskninger et vitenskapelig tidsskrift med utgangspunkt i kulturvitenskap og kulturhistorie (tidligere betegnelser etnologi og folkloristikk). Målsettingen er å reflektere aktuell kulturforskning, med rom for de respektive faghistoriene.

Abonnement bestilles på forlagets hjemmeside
Personlig abonnement/Personal subscription: 330
NOK Institusjonelt abonnement/Institutional subscription: 1950,- NOK

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer

Musikk og Tradisjon

Musikk og tradisjon er tidsskriftet til Norsk folkemusikklag, som er norsk avdeling av International Council for Traditional Music (ICTM). Tidsskriftet presenterer forskning innenfor området som ICTM dekker, det vil si tradisjonell musikk og dans i vid betydning. Musikk og tradisjon het inntil 2009 Norsk folkemusikklags skrift. Det ble første gang ble utgitt i 1984, og kom ut med tilsammen 23 nummer.

Abonnement bestilles på forlagets hjemmeside
Institusjonelt abonnement/Institutional subscription: 1050,- NOK

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer

DIN - Tidsskrift for religion og kultur

DIN er et vitenskapelig tidsskrift om religion og kultur som publiserer resultater av empiriske undersøkelser, presentasjoner og drøftinger av teorier, begreper og metoder, samt anmeldelser og debattstoff. Tidsskriftet har en tverrfaglig profil med bidragsytere fra ulike fagfelt. DIN er et fagfellevurdert (referee) tidsskrift og kommer ut to ganger i året.

 

Abonnement bestilles på forlagets hjemmeside
Personlig abonnement/Personal subscription: 280,- NOK
Institusjonelt abonnement/Institutional subscription: 1500,- NOK

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer

NOA - Norsk som andrespråk

NOA publiserer artikler innenfor fagområdet norsk som andre- og fremmedspråk tolket i vid forstand. Målgruppe er forskere og studenter som arbeider med dette fagfeltet og med beslektede områder innenfor lingvistikk og fremmedspråksfag ved universiteter i Norge og utlandet. En annen sentral målgruppe er lærere, fra grunnskole til voksenopplæring.

Abonnement bestilles på forlagets hjemmeside
Personlig abonnement/Personal subscription: 180,- NOK
Institusjonelt abonnement/Institutional subscription: 900,- NOK

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer

Sosiologi i dag

Sosiologi i dag er et vitenskapelig temanummerbasert tidsskrift. Tidsskriftet publiserer i hovedsak teoretiske og empiriske originalartikler, men også bokomtaler og lengre bokessays, faglige debattinnlegg og kommentarer. Sosiologi i dag har som målsetting å åpne og styrke nye felt for sosiologisk analyse og å revitalisere etablerte felt. Hvert nummer bringer sammen tekster som belyser et tema fra ulike perspektiver, og vi etterstreber at artikler fra både etablerte og nye forskere skal være representert. Sosiologi i dag utkom første gang i 1970, er uavhengig og gis ut på Novus forlag med fire temanumre i året.

Publiserer artikler på skandinaviske språk. Artikler fra ikke-skandinaviske bidragsytere kan publiseres på engelsk.

Redaksjonen:

Atle Wehn Hegnes, UiO, HumSam-biblioteket; Håkon Larsen, UiO, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi; Selma Therese Lyng, AFI; Torkild Hovde Lyngstad, UiO, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi; Mette Løvgren, HiOA, Senter for profesjonsstudier; Arnfinn H. Midtbøen, ISF, Institutt for samfunnsforskning; Julia Orupabo, Institutt for samfunnsforskning; May-Len Skilbrei (ansv. red.), UiO, Institutt for kriminologi og rettssosiologi; Ingrid Smette, NOVA; Ragnhild Aslaug Sollund, UiO, Institutt for kriminologi og rettssosiologi; Kari Stefansen (ansv. red.) NOVA

Abonnement bestilles på forlagets hjemmeside
Personlig abonnement/Personal subscription: 300,- NOK
Institusjonelt abonnement/Institutional subscription: 1800,- NOK

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer